Dexoll Dexoll Mazivo AKG2 900 g

Komplexné hlinité plastické mazivo s obsahom grafitu. Určené je na mazanie klzných a valivých ložísk pracujúcich pri zvýšenom tlaku v priemyselných aplikáciách, poľnohospodárskych a iných mobilných zariadeniach. Je elektricky vodivé. Teplotný rozsah použitia: od -25°C do +120°C (pri pravidelnom premazávaní až do +140°C).
Špecifikácie:

Konzistencia (NLGI klasifikácia) - NLGI 2
Výkonnostné úrovne - DIN 51502: KF2K-25, ISO 6743-9: L-XCCHB 2
Kinematická viskozita základového oleja pri 40°C