2007

Zavedenie značky Dexoll na slovenský trh

Značka Dexoll vznikla spojením nemeckej lokálnej rafinérie a slovenskej distribučnej spoločnosti . Značka Dexoll vznikla ako privátna značka pre slovenský a český trh a nemecká rafinéria bola garanciou kvality produktov.

2014

Rozšírenie sortimentu

Rozšírenie produktov o priemyselné oleje

2017

Redizajn značky Dexoll

Nový dizajn značky Dexoll . Presunutie plnenia produktov na vlastnú plniacu linku. Zavedenie kontrolovaného procesu výberu dodávateľov surovín pre produkty Dexoll .

2018

Rekordný objem predaja

Prekročenie magickej hranice predaja 8 000 000 mil. litrov za rok

2019

Rozšírenie produktov Dexoll.

Rozšírenie produktov o prevádzkové kvapaliny automobilov.